Category Archives: Uncategorized

 • -

3D printanje u Europskoj prijestolnici kulture

Category : Uncategorized

Uloga aditivnih tehnologija, prije svega 3D printanja u novoj industrijskoj revoluciji (četvrtoj ili petoj, ovisno o autoru) već je vrlo dobro poznata i dokumentirana tema. Ipak, u domaćem kontekstu – riječkom i hrvatskom – 3D printanje tek postavlja temelje nekoj novoj stvaralačkoj, industrijskoj, kreativnoj (…) kulturi…

Hrvatska sigurno ne pripada svjetskim i europskim predvodnicima 3D revolucije – ključne aktivnosti, znanstvene, istraživačke i industrijske, rezervirane su prvenstveno za već visoko razvijene zemlje (Njemačka, SAD, Nizozemska, Japan, Južna Koreja…) ili pak zemlje čije elite karakterizira visoka koncentracija kapitala (Saudijska Arabija…). Čak ni na razini tzv. “makers” scene, prvenstveno hobističkih aktivnosti, ne pripadamo svjetskim vrhovima…

No i to je jedan od razloga zašto postoji ReScience – njegova zadaća je povezati sve sitne lokalne, nacionalne, regionalne pozitivne stvaralačke izboje, osnažiti ih susretom s uspješnim i etabliranim pojedincima iz Europe i svijeta, te posljedično brendirati lokalnu zajednicu kao proaktivnu i propulzivnu. Svijet 3D printanja je svima novost te u vagone vlaka koji se kreće treba na vrijeme uskočiti…

Niz pozitivnih lokalnih promjera pruža nadu i optimizam:

 • uspjesi primjene tehnologije 3D printanja na pojedinim kirurškim zahvatima u KBC-u Rijeka
 • rad s djecom u inkubatoru 3D printanja u Gradskoj knjižnici Rijeka
 • hobisstičko-edukativne aktivnosti u točkama poput Doma mladih, Centra tehničke kulture Rijeka…
 • vrijedne aktivnosti na Građevinskom fakultetu s 3D printerom Stratsys Connex 500 
 • projekti očuvanja baštine Grada Rijeke u kojima su svoje mjesto pronašli 3D printeri…
 • aktivnosti RRA Porin na uspostavi centra 3D printanja za industrijsku primjenu

Uz sve to Rijeka je i nositeljica projekta Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu, a u kojem pojam “kultura” znatno nadilazi svakodnevno shvaćanje tog pojma te znači sveobuhvatnost življenja. Rijeka u tom kontekstu ima priliku postati i regionalno središte razvojnih nastojanja na području primjene 3D printanja. A biti središte nečeg tako “cool” i modernog nije loše, zar ne?

 

 

 


 • -

Misija i vizija konferencije ReScience

Category : Uncategorized

 

ReScience je konferencija o ulozi 3D interakcija i to prvenstveno modeliranja i 3D printanja te njihovoj trenutnoj i budućoj ulozi na točki spajanja poslovnih procesa, znanstvenih istraživanja i tehnologije. ReScience je osmišljen kao mjesto susreta profesionalaca koji se u svojem poslu koriste nekim od računalnih alata za 3D modeliranje, ali i zainteresiranih studenata/ica, građanima/građankama ne bi li dobili kvalitetnu informaciju o tehnologijama budućnosti i implementirali ih u vlastitu svakodnevicu.

ReScience predstavlja mogućnost suradnje i izmjene iskustava s organizacijama i partnerima iz različitih akademskih i poslovnih okruženja, prije svega akademskih institucija i njihovih članica iz područja znanosti i tehnologije, društvenih i humanističkih znanosti kao i potencijalnih partnera iz sektora gospodarstva, naročito iz područja srednjeg i malog poduzetništva.

Ambiciozan cilj ReSciencea je u samoj Rijeci stvoriti i održavati kritičnu masu interesenata za primjenu 3D modeliranja i 3D printanja u inovativnim i dinamičnim poslovnim praksama i okruženjima koje osiguravaju stabilan gospodarski rast.  A upravo je taj kontekst zanimljiv jer se u regiji odvija cijeli niz zanimljivih projekat kojima je potrebno daljnje ulaganje, razvoj i strateški tretman.

***

Mission

To achieve multidisciplinary and multi-sectoral collaboration between the fields of science and technology and the business sector on a complimentary topics of 3D modeling, 3D printing and additive technology (innovative approaches to technological development and biotechnology) while also addressing the social implications of 3D and other cognate technologies, all under the common aegis of 3D interactions.

Vision

RiScience as an internationally recognized initiative in the field of 3D interactions, aligning the expertise of natural and social scientists along with engineers and entrepreneurs, with a relevant influence in decision making.

Activities

 • foster the production of scientifically-sound information and transfer it to interested parties to assist in research, application and adequate management of 3D interactions at local, regional, and global scales.
 • support applied research that targets problems affecting the 3D interactions.
 • promote the education and involvement from international to local communities in the field of 3D interactions.
 • organize conferences and other forms of public and scientific meetings for the dissemination of information, and to increase the integration of findings.
 • work synergistically with organizations from different backgrounds, promoting research, application, and social inclusion of 3D interactions.

 • -

Konferencija “ReScience 2016.”

Category : Uncategorized

Treće izdanje konferencije “ReScience” održava se u petak 30. 09. s početkom u 10 sati u RRA Porin (ex. tvornica Torpedo), a kao i svake godine konferenciju će činiti splet inspirativnih predavanja, dijeljenje znanja, popratne demonstracijske aktivnosti, ali i zanimljiv zabavni program. Naglasak ovogodišnje konferencije je na znanosti, tehnologiji i brendiranju društva kao temeljnom procesu kojim neke sredine postaju progresivne i privlačne investitorima, talentiranim i obrazovanim ljudima…

Program

Pozdravni govor, gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, direktor RRA Porin mr.sc. Ernest Cukrov, ReScience dr.sc. Sven Maričić

Mr. sc. Ernest Cukrov: RRA Porin – tehnološki razvoj, vizija misija i ciljevi – podizanje razine tehnološke razvijenosti u službi malih i srednjih poduzeća

dr.sc. Sven Maričić: Valorizacija kulturne baštine Grada Rijeke u funkciji razvoja kreativnih industrija (bonus:degustacija 3D  

Prof. Tomislav Rukavina: MEDRI – Osnivanje Centra za biomodeliranje i inovacije u medicini

Dr.sc.Tome Antičić: Institut Ruđer Bošković

Dr.sc. Alessio Ubertini: ENEA – talijanska nacionalna agencija za razvoj i istraživanje – Primjena 3D tehnologija u razvoju

Nenad Bach: Brendiranje društva

Prof. Igor Drstvenšek: Univerza v Mariboru, uspješni studiji slučajeva

KLS Martin & HILUS d.o.o.: KLS Martin – implantati, titanski print, studije slučaja

Okrugli stol: Znanost, tehnologija i brendiranje društva

Prof. Mladen Šercer, prof. Damir Godec: Predstavljanje sveučilišnih udžbenika: Aditivna tehnologija. Uvodna riječ prof. dr. sc. Robert Cerović (KBC Rijeka).

Prof. Razvan Pacurar: Predstavljanje sveučilišnih udžbenika: CAD design. Print titanskih dijelova za avio industriju – studija slučaja. Uvodna riječ Giorgio Sola, ing.

Koncert: Matija Dedić, specijalna gošća Tamara Obrovac; Moskva

Poseban program tijekom trajanja kongresa:

Drone team, sve što vas je zanimalo o dronovima

Prikaz električne bicikle

Predstavljanje električne punionice

Predstavljanje opreme (CNC glodalica, laboratorij…)

Električni automobil

Prikaz radova polaznika 3D edukacije

Metris, Pula – predstavljanje centra


Greeting speech, mayor mr.sc. Vojko Obersnel, director of RRA Porin mr.sc. Ernest Cukrov, ReScience dr.sc. Sven Maričić (10h)

Mr. Ernest Cukrov: RRA Porin – technological development, vision and goals – raising technological development in small and medium companies

Prof. Tomislav Rukavina: MEDRI – Establishing the Center for bio-modeling and innovations in medicine

Dr. Sven Maričić: The city of Rijeka – Valorization of the cultural heritage of the city of Rijeka in the function of developing creative industries

Prof. Razvan Pacurar: TU Cluj Napoca – printing titanium parts for airplane industry – case study

Dr.sc. Tome Antičić: Ruđer Bošković Institute

Dr.sc. Alessio Ubertini: ENEA – Italian national agency for development and research – application of 3D technology in development

Mr. Nenad Bach: Society branding

Prof. Drstvenšek: University of Maribor, successful case studies

KLS Martin & HILUS Ltd.: KLS Martin – implants, titanium print, case studies

Round table: Science, technology and society branding

Prof. Mladen Šercer, prof. Damir Godec: University textbook presentation: Additive technology, Introduction by prof. dr. sc. Robert Cerović (KBC Rijeka).

Prof. Razvan Pacurar: University textbook presentation: CAD design; TU Cluj Napoca– printing titanium parts for airplane industry – case study, Introduction by Giorgio Sola, ing.

Concert in the garden: Matija Dedić, special guest Tamara Obrovac; Moskva

Special program throughout the congress:

Drone team

Electric bike display, notification panel

Representing an electric charger for cars

Equipment representation (CNC milling cutter, laboratory…)

Electric car

3D group, equipment and possibility representation

Metris, Pula – usage of 3D metrology as a way of developing new products, info posters – projects


Archives